Onagra - Fundusze Unijne
Zajmujemy się: pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych, przygotowaniem biznes planów, szkoleniami, doradztwem personalnym.
2016-10-17

Terminu naboru z działania 3.3 RPO WŚL przedłużony do 6 grudnia 2016

Działanie 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WŚL
2016-10-12

Ruszył konkurs z działania 1.2 RPO WP o typie projektu: Infrastruktura B+R

Działanie 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" w ramach RPO WP Typ projektu: Infrastruktura B+R
2016-09-30

Już niebawem kolejny nabór z działania 1.4.1 RPO WP

Poddziałanie 1.4.1 "Dotacje bezpośrednie" RPO WP Termin naboru: październik-grudzień 2016