Onagra - Fundusze Unijne
Zajmujemy się: pozyskiwaniem dotacji z funduszy unijnych, przygotowaniem biznes planów, szkoleniami, doradztwem personalnym.
2018-06-20

Działanie 1.4.1 RPO WP Rozwój MŚP

Planowane rozpoczęcie naboru wniosków: październik 2018 
2018-06-20

Działanie 3.2.1 PO IR Badania na rynek

Nabór wniosków – 20.03.2018 – 05.12.2018 
2018-06-20

Działanie 2.3.1. PO IR Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Nabór wniosków – 10.04.2018-25.10.2018