Onagra - doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, przygotowywania wniosków unijnych, biznes planów, analiz i prognoz finansowych.

Onagra Sp. z o.o. powstała w 2008 r. Nasza działalność skoncentrowana jest na doradztwie w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich, przygotowywania wniosków unijnych, biznes planów, analiz i prognoz finansowych.

Ponadto zajmujemy się: tworzeniem specyfikacji funkcjonalno-technicznych dedykowanych systemów informatycznych, audytem oprogramowania, opracowaniem szczegółowego planu wdrożenia systemu informatycznego, świadczymy fachową pomoc i doradztwo w sprawach informatycznych.

Biznes plany i wnioski unijne

Biznes plany i wnioski unijne

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami

Rozliczanie wniosków

Rozliczanie wniosków

Dofinansowania dla Hoteli i przedsiębiorstw z branż turystycznych

Dofinansowania dla Hoteli i przedsiębiorstw z branż turystycznych

Dysponujemy szerokim doświadczeniem w zakresie:

 • przygotowywania biznes planów pod projekty inwestycyjne i badawcze związane z nowymi technologiami  wdrażanymi w firmach produkcyjnych i usługowych,
 • sporządzania biznes planów dla finansowania różnorodnych inwestycji związanych z wdrażaniem systemów informatycznych,
 • tworzenia specyfikacji funkcjonalno-technicznych dedykowanych systemów informatycznych,
 • wdrożeń systemów informatycznych.
 • sporządzania biznes planów na potrzeby kredytów komercyjnych
 • pozyskiwania dofinansowań na udział w targach, imprezach wystawienniczych
 • pozyskiwania dofinansowań na ochronę patentową wynalazków,
 • pozyskiwanie dofinansowań i organizację szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji pracowników i osób bezrobotnych
 • opracowywania studiów wykonalności, planów rozwoju eksportu
 • opracowywania strategii marketingowych i realizacji kampanii promocyjnych finansowanych ze środków unijnych
 • analiz i strategii biznesowych,
 • analiz finansowych i ekonomicznych
 • audytów projektów unijnych

Nasza kadra to zespół specjalistów z zakresu biznesu i funduszy strukturalnych.

Zatrudniamy akredytowanych konsultantów funduszy europejskich (©KFE), certyfikowanych specjalistów  ds. zarządzania projektami (IPMA, PRINCE) oraz specjalistów do spraw rozliczania wniosków, finansistów. 

Posiadamy również uprawnienia nadane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego do prowadzenia działalności w zakresie: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego. Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00