Termin naboru

Termin naboru: od 07.08.2018r do 18.09.2018r.

Przedmiot konkursu

Wspierane będą inwestycje, w wyniku których Wnioskodawcy będą mogli prowadzić sprzedaż produktów i usług w Internecie,  świadczyć e-usługi, współpracować z innymi przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne oraz implementować lub modernizować pozostałe procesy biznesowe przy wykorzystaniu TIK. Wspierane przedsięwzięcia muszą prowadzić do zastosowania rozwiązań TIK wpisujących się co najmniej w jeden z następujących modeli: B2B, B2C, B2E, C2C.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.

Alokacja na konkurs

64 702 500 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi do 50% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 500 000 zł