Termin naboru

Planowany termin naboru: Październik 2018r.

Przedmiot konkursu

Wsparcie uzyskają projekty MŚP polegające na:

  • stworzeniu/doposażeniu infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zastosowaniu nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
  • wsparciu działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • wdrażaniu w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.

Alokacja na konkurs

135 618 600 PLN

Poziom dofinansowania

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu może wynieść do 70% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.