Termin naboru:

Nabór wniosków rozpoczyna się 22 października 2018 r. od godziny 8:00 (dzień rozpoczęcia naboru).

Wnioski składane są w terminie do 15 listopada 2018 r. do godziny 15:30 (dzień zakończenia naboru).

Przedmiot konkursu: 

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój przedsiębiorstw poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Beneficjenci:

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego.

Budżet dofinansowania:

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu wynosi 70% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów złożonych w ramach konkursu – 8 000 000 PLN.