Dofinansowania

Przygotowujemy wymaganą dokumentację aplikacyjną (wniosek, biznes plan oraz inne wymagane załączniki) w ramach odpowiednich konkursów, w ramach których Hotele (będące Mikro, Małym lub Średnim Przedsiębiorstwem), mogą uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia polegające na wdrożeniu systemu informatycznego Hotel 360° wraz z zakupem m.in. tabletów, telewizorów, systemów BMS.

Onagra Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 32
35-001 Rzeszów

Poniedziałek - piątek
8.00 - 16.00