Onagra - Fundusze Unijne

Podczas naszej działalności zrealizowaliśmy skutecznie kilkadziesiąt projektów o dofinansowanie dla naszych Klientów z województw podkarpackiego, mazowieckiego i małopolskiego, którymi są m.in.:

   
   

 


 

 

 
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 

 

 

                                    

                           


      

 

          

 

 

 

                                          

   

 

 

Projekty zrealizowaliśmy z działań:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka:

 • Działania 1.4 - 4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac.
 • Działanie 4.3 Kredyt technologiczny.
 • Działanie 6.1 Paszport do eksportu.
 • Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
 • Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B i 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

 • Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości Schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne.
 • Działanie 1.3 Regionalny system innowacji.
 • Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu, Schemat B Projekty pozainwestycyjne.

 

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 • Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
 • Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. 

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

 • Działanie 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw.

 

Pomoc finansowa w ramach wspólnej orgnizacji rynku owoców i warzyw Unii Europejskiej