Kurs komputerowy podstawy

Program ramowy kursu:

1. Podstawy obsługi komputera w systemie Windows:

 • Wprowadzenie do Windows – interfejs systemu;
 • Przystosowanie Windows do pracy;
 • Mój komputer – zarządzanie zasobami na dyskach;
 • Zapisywanie dokumentów;
 • Polecenia Zapisz i Zapisz jako;
 • Prawidłowe nawyki zapisywania dokumentów.

2. Komputerowa edycja tekstów:

 • Budowa okna programu typu Edytor;
 • Formatowanie dokumentu;
 • Drukowanie dokumentu;
 • Projektowanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym;
 • Drukowanie arkuszy i wykresów – opcje drukowania;
 • Baza danych;
 • Obsługa poczty elektronicznej;
 • Obsługa przeglądarki WWW;
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie.

3, Internet i poczta elektroniczna:

 • Obsługa poczty elektronicznej;
 • Obsługa przeglądarki WWW;
 • Wyszukiwanie informacji w Internecie.