Kurs Komputerowy poziom rozszerzony- Word, Excel, Power Point

Progtam obejmuje:

1. Wprowadzenie do programu Microsoft Word:

  • Podstawy MS Word a opcje zaawansowane (korzystanie z szablonów i kreatorów; automatyczne tworzenie spisów treści, ilustracji, tabel; tworzenie przypisów, podpisów, odsyłaczy; narzędzia korektorskie, autokorekta i autotekst; korespondencja seryjna; tworzenie pól tekstowych i osadzanie ich w dokumencie; wprowadzenie grafiki do dokumentów; wstawianie i formatowanie tekstu ozdobnego WordArt; tworzenie logo i znaków wodnych)

2. Wprowadzenie do programu Microsoft Excel: 

  • Podstawy MS Excel a opcje zaawansowane (wykorzystanie względnego, bezwzględnego i mieszanego adresowania komórek; korzystanie z szablonów i kreatorów; funkcje daty i czasu; funkcje warunkowe; bazy danych; wyszukiwanie danych za pomocą funkcji wyszukiwania; tworzenie i formatowanie zaawansowanych wykresów; praca z wieloma arkuszami; ochrona danych – blokowanie komórek i zabezpieczenie arkusza; drukowanie wykresu; rejestracja i edycja prostych makr)

3. Wprowadzenie do programu Microsoft PowerPoint:

  • Podstawy MS PowerPoint a opcje zaawansowane (zasady tworzenia prezentacji multimedialnych; układy slajdów i ich style – praca w różnych widokach; pola tekstowe – edycja i formatowanie; dodawanie do prezentacji elementów graficznych; wstawianie plików dźwiękowych i klipów multimedialnych; tworzenie i modyfikowanie wzorców slajdów, materiałów informacyjnych i notatek; przygotowanie komputerowego pokazu slajdów; uruchamianie i sterowanie pokazem slajdów; tworzenie prezentacji przenośnych; tworzenie i drukowanie materiałów towarzyszących prezentacji)