Pracownik biurowy

Program zajęć obejmuje zagadnienia:

  • Korespondencja przychodząca i wychodząca.
  • Obieg dokumentów.
  • Czynności kancelaryjne.
  • Książka korespondencji.
  • Korespondencja elektroniczna.
  • Zasady redagowania pism urzędowych.
  • Zasady redagowania pism biznesowych.
  • Zasady redagowania pism handlowych.
  • Archiwizacja dokumentów.
  • Obsługa interesantów.