Sztuka perswazji i argumentacji w sprzedaży

Program:

  • Podatność na wpływ i perswazję.
  • Psychologiczne reguły wpływu.
  • Werbalne techniki perswazji.
  • Pozostałe narzędzia perswazyjne.
  • Przygotowanie argumentacji.
  • Argumenty racjonalne i emocjonalne.
  •  Zaawansowana komunikacja.
  • Manipulacje a obrona.